Kreisverkehr Bad Brückenau

Bad Brückenau – Bayern